SN vs LGD Highlights All Games LPL Summer Season 2020 W5D3 Suning Gaming vs LGD Gaming by Onivia

25 thoughts on “SN vs LGD Highlights All Games LPL Summer Season 2020 W5D3 Suning Gaming vs LGD Gaming by Onivia

  1. Mấy ô VN bớt khen Sofm lại nha, series này nói đến mấy pha bước ngoặt hay quyết định thì đều do Angel làm hết nha, Sofm rất hay nhưng Angel mới là đứa kinh nhất trong Series này

  2. The difference between lpl vietnamese and vcs vietnamese is here. Maybe vietnam should just sell their country and merge with china 😂

Leave a Reply